Een biet bestaat voor 75 procent uit water. Dit water komt vrij tijdens het verwerkingsproces.